Αποθήκες - Διακίνηση

Με τις ιδιόκτητες αποθήκες και τις ειδικές συνθήκες φυλαξης των α υλών εξασφαλίζουμε την ποιότητα των παραγομένων αγαθών και εγγυούμαστε το σιγουρο αποτέλεσμα. Οι παραδόσεις γίνονται με ιδιόκτητα αυτοκίνητα σε προσυμφωνημένο χρόνο και τόπο.