Πλαστικοποιήσεις

Σύγχρονη μονάδα για όλα τα είδη πλαστικοποίησης σε σχήματα από 25Χ35 έως 100Χ140. Υψηλός βαθμός εξειδίκευσης και απαράμιλλη ποιότητα.