Πλαστικοποιήσεις

Σύγχρονη μονάδα για όλα τα είδη πλαστικοποίησης σε σχήματα από 25Χ35 έως 70Χ100. Υψηλός βαθμός εξειδίκευσης και απαράμιλλη ποιότητα.