ΣΤΑΘΑΤΟΣ<br>ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

50 Χρόνια

ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ
την Ποιότητα

ΣΤΑΘΑΤΟΣ<br>ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

50 Χρόνια

ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ
την Ποιότητα

Με το όρο Ποιότητα στην εταιρεία Ε. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΕΒΕ εννοείται ότι τα προϊόντα που παράγονται και εξάγονται από το εργοστάσιο προς πώληση καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ικανοποιούν απόλυτα τις προδιαγραφές της εταιρείας, τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Πολιτική της εταιρίας είναι να αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις. Το προϊόν εξάγεται από το εργοστάσιο πάντα απόλυτα ελεγμένο και στην ίδια σταθερή ποιότητα. Η Διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των πελατών προσδιορίζονται επακριβώς και ικανοποιούνται στο έπακρο προσβλέποντας στη συγκρότηση πελατολογίου ευχαριστημένων πελατών με χρόνιες σχέσεις μαζί τους.

Η εταιρεία ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΒΕΕ στην προσπάθεια της να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμόζει το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 αναφορικά με την Διαχείριση της Ποιότητας και  το πρότυπο Αειφορικης Διαχείρισης των Δασών FSC® Chain of Custody, που έχει εκδοθεί απο τον Διεθνή Οργανισμό Forest Stewardship Council και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδείξουν έμπρακτα το σεβασμό τους προς το περιβάλλον και να δεσμευτούν για την συμμετοχή τους στην Υπεύθυνη διαχείριση των δασών

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τις Πολιτικές που δεσμεύουν την εταιρεία για τα συστήματα αυτά, καθώς και τα εν λόγω Πιστοποιητικά.