ΣΤΑΘΑΤΟΣ<br>ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

50 Χρόνια

ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ
την Ποιότητα

ΣΤΑΘΑΤΟΣ<br>ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

50 Χρόνια

ΕΚΤΥΠΩΝΟΥΜΕ
την Ποιότητα

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό μας τόπο

Με το όρο Ποιότητα στην εταιρεία Ε. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΕΒΕ εννοείται ότι τα προϊόντα που παράγονται και εξάγονται από το εργοστάσιο προς πώληση καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ικανοποιούν απόλυτα τις προδιαγραφές της εταιρείας, τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Πολιτική της εταιρίας είναι να αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις. Το προϊόν εξάγεται από το εργοστάσιο πάντα απόλυτα ελεγμένο και στην ίδια σταθερή ποιότητα. Η Διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των πελατών προσδιορίζονται επακριβώς και ικανοποιούνται στο έπακρο προσβλέποντας στη συγκρότηση πελατολογίου ευχαριστημένων πελατών με χρόνιες σχέσεις μαζί τους.

Η εταιρεία Ε. ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΕΒΕ έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί ενεργό ένα ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO .