Προϊόντα

Τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία είναι "κατα παραγγελία" (Custom made) και εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Οι υπερσύγχρονες μηχανές μας εγγυώνται την αριστη ποιότητα των παραγωμένων ειδών οπου με ευελιξία κινούμαστε στο χωρο της συσκευασίας, των εντύπων και των ειδικών κατασκευών.